Hoppa till huvudinnehåll

Landstingets Medarbetardagar

När Landstinget Gävleborg sökte lokaler för sina medarbetardagar våren 2014 var ett av kraven att det skulle rymma ett stort antal utställningar och ge förutsättningar för 7 föreläsningar, samt lunchplats för 2500 personer. Flygstaden i Söderhamn var ett alternativ som uppfyllde de speciella krav på lokal som man efterfrågade. Ett så här omfattande arrangemang har inte gjorts förut i Gävleborg varför förberedelserna och valet av plats var oerhört viktiga. Att Flygstaden i Söderhamn ligger mitt i länet var även det en positiv fördel utifrån att alla medarbetare finns i hela länet.

Syftet med Medarbetardagarna och Pensionärsdagarna är att visa på bredden av landstinget och regionförbundets bredd av verksamhet. Dagarna ska förutom att visa upp verksamheterna i över 60 utställningar även ge tillfälle till kompetensutveckling och inspiration. 7 olika seminarier med tema från hälso- och sjukvårdens framtid till balans i livet ger tillfälle till att fylla på kunskap och energi.

Under Pensionärsdagarna var temat för seminarierna något annorlunda med fokus på en historisk återblick. Under rubriken ¨ett fotografi berättar¨ fick deltagarna en historisk återblick. Lokalernas storlek och utformning samt platsens centrala läge är mycket tillfredställande utifrån den kravbild vi har för den här typen av arrangemang säger Monika Samuelsson, Kommunikationsdirektör Landstinget Gävleborg.