Hoppa till huvudinnehåll

Uppställnings- & garageplatser

Inom Flygstadens inhägnade och bevakade område finns goda möjligheter till uppställning av alla typer av fordon.

En stor del av de 188 hektar som Flygstaden AB förfogar över är ytor som är väl lämpade för uppställning och lagring. Utomhus finns stora ytor med grus-, betong-, och asfaltsunderlag.  Dessa ytor används som upplagsplatser för utrymmeskrävande material som inte behöver väderskydd, till exempel grus, spån och flis. Eftersom området är inhägnat och bevakat passar det också bra för uppställning av lastbilssläp, med eller utan gods.

Inom Flygstadenområdet erbjuds även stora ytor under tak tillgängliga för utnyttjande som uppställnings-, garage- och lagerplatser. Carports med stora skärmtak och öppna sidor passar väl till mindre väderkänsligt gods, fordon och båtar. Där kraven på klimatskydd är större finns ett stort utbud av lokaler i varierande storlek. Eftersom många av dessa är byggda för uppställning och service av flygplan och helikoptrar är de mycket rymliga med stora portar. De är väl skyddade och de flesta medger möjlighet till frostfri förvaring året runt. Dessa utrymmen är mycket populära som uppställningsplatser för till exempel husbilar, husvagnar och båtar. Även numer vinterförvaras helikoptrar och flygplan här. För besökare och anställda inom området finns ett stort antal parkeringsplatser att tillgå, varav många är utrustade med uttag för motorvärmare.

För aktiviteter som kräver ännu större utrymmen – till exempel tillfälliga campingplatser vid större arrangemang tillkommer nästan obegränsade ytor på väldränerad, plan gräsmark med eluttag.

Söderhamn ligger vid havet i det vackra Hälsingland. Med tåg eller E4 tar vi oss till och från Stockholm och Mälardalen på två timmar. Välkommen du med!

  • Inhägnat och bevakat område
  • Stora ytor
  • Möjlighet till uppställning under tak

Kontakta oss för lösningar på dina behov av uppställnings och garageplatser.